Welkom op homepage

van de Dorpsraad Meteren

De dorpsraad is een vereniging die is opgericht om de belangen van u als inwoner van Meteren te behartigen.
Een dorpsraad is een schakel tussn de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente.
Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.
Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen.
Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur.
Nee, de Dorpsraad heeft geen politieke belangen, wij zijn onafhankelijken en willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.
Al onze informatie komt uit onze achterban, uit het dorp, uit wat u bij ons aandraagt...
 
Uw inbreng is hierbij dus onmisbaar!
 
 


De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers.
Wij zijn zeker geen politieke partij.
Als u meer wilt weten kunt u doorklikken naar “contacten” wees vrij en schrijf of spreek één van de leden aan.
De dorpsraad vergadert onderling gemiddeld 8 keer per jaar en heeft een aantal keer per jaar een vergadering met een wethouder en verantwoordelijk ambtenaar / ambtenaren.
Tevens is er minimaal 1 keer per jaar een openbare vergadering voor alle inwoners van Meteren.
U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen aan; info@dorpsraadmeteren.nl
Maar wat het belangrijkste is om de dorpsraad Meteren in leven te houden, dat zijn toch echt de personen die als lid in de raad zitten om uw belangen te behartigen.
Willen we de dorpsraad ook na 2015 nog actief houden, dan is het van belang dat we snel personen krijgen om zitting te nemen in de dorpsraad.

Twee persoenen hebben in 2015 de dorpsraad verlaten en Jan de Bruin gaan in 2016 de dorpsraad verlaten.
Wij zoeken dus dringend vervanging om Martin Belder, Dick Bassa, Dian van Est en Gerrie Hetterscheid te ondersteunen.
 
Voelt u zich betrokken bij uw dorp, wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en wilt u hierover mee praten?
 
Meldt u zich dan aan om zitting te nemen in de dorpsraad van Meteren.

Nieuwsbrief saneringswerkzaamheden

Eind vorig jaar heeft Heijmans de zichtbare saneringswerkzaamheden op het voormalige Ascot-terrein afgerond.
Inmiddels is het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke situatie. 
Ondergronds gaat de sanering door. 
Een door dhr. E.A. (Albert) Joosse,  Projectmanager Bodem & Infra  Provincie Gelderland,  gemaakte zesde nieuwsbrief kunt u lezen op de pagina “Bodemsanering”

Wij zullen dhr. Albert Joosse of dhr. van den Broek, projectleider van firma Heijmans, eind van het jaar een keer uitnodigen, om vragen die mogelijk bij u leven m.b.t. dit onderwerp, te laten beantwoorden.
 

 

 


Design & Hosting door AE-ICT bv