Welkom op homepage

van de Dorpsraad Meteren

Dorpsraad Meteren is een vereniging die is opgericht om de belangen van u als inwoner van Meteren te behartigen.
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente.
Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.
Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen.
Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur.
Nee, de Dorpsraad heeft geen politieke belangen, wij zijn onafhankelijken en willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.
Al onze informatie komt vanuit onze achterban, uit het dorp, uit dat wat u bij ons aandraagt...
 
Uw inbreng is hierbij dus onmisbaar!

Als u meer wilt weten kunt u doorklikken naar “contacten” wees vrij en schrijf of spreek één van de leden aan.
De dorpsraad vergadert afhankelijk van de onderwerpen die besproken moeten worden gemiddeld 6 keer per jaar en heeft een afhankelijk van het onderwerp een aantal keer per jaar een vergadering met de dorpsambtenaar, verantwoordelijk wethouder en of verantwoordelijk ambtenaar / ambtenaren.
Tevens is het doel minimaal 1 keer per jaar een openbare vergadering te organiseren voor alle inwoners van Meteren.
U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen aan; info@dorpsraadmeteren.nl
Maar wat het belangrijkste is om de dorpsraad Meteren in leven te houden, dat zijn toch echt de personen die als lid in de raad zitten om uw belangen te behartigen.
Willen we de dorpsraad ook na 2020 nog actief houden, dan is het van belang dat we snel personen krijgen om zitting te nemen in de dorpsraad.

 
Voelt u zich betrokken bij uw dorp, wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en wilt u hierover mee praten?
 
Meldt u zich dan aan om zitting te nemen in de dorpsraad van Meteren.

 

 


Design & Hosting door AE-ICT bv