Sanering ondergrond Ascot-terrein 
 

Nieuwsbrief 8 – oktober 2015  1 
Sanering onder de oppervlakte (najaar 2015) 
  
 

 

 

In 2012 is aannemer Heijmans gestart met de sanering van de ondergrond van het voormalige Ascotterrein aan de Rijksstraatweg in Meteren. Het werk vindt plaats tussen de snelweg A15 en de Betuweroute (zuidelijk deel), en tussen de Betuweroute en de begraafplaats aan de Achtersteweg (noordelijk deel). Vanaf het viaduct over de A15 is de locatie goed te overzien. 

Wat is er al gedaan

In 2012 en 2013 heeft aannemer Heijmans de bodem gefreesd. Daarna zijn het saneringssysteem en de zuiveringsinstallatie voor het grondwater geïnstalleerd en in werking gesteld. In 2014 is het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke situatie en is het hekwerk rond de locatie teruggeplaatst.  

Met het saneringssysteem is tot nu toe zo’n 3500 kg verontreiniging uit het grondwater verwijderd. Het  gezuiverde grondwater wordt deels weer geïnfiltreerd in de bodem en deels geloosd op een nabijgelegen watergang. 

Wat staat er te gebeuren

De werkzaamheden bestaan nu hoofdzakelijk uit het onttrekken van verontreinigd grondwater uit verschillende bronnen op de locatie. Daarnaast doet Heijmans regelmatig metingen om de voortgang van de bodemsanering te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. 

Dit proces gaat de komende jaren door. Via deze nieuwsbrief blijven we u hierover informeren. De eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland voor de eerste helft van 2016. 

Meer informatie?

Als u vragen heeft over de uitvoering, dan kunt u die stellen aan de heer Van den Broek.

Hij is de projectleider van aannemer Heijmans en heeft de leiding over het werk.

Zijn telefoonnummer is 06 51 76 14 17.  

Opdrachtgever van de sanering is de Provincie Gelderland, afdeling Uitvoering Werken. Om papier en verzendkosten te besparen, wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd via de website van de Dorpsraad Meteren: www.dorpsraadmeteren.nl.  Ook de eerdere edities van deze nieuwsbrief zijn daar te vinden.

Design & Hosting door AE-ICT bv