Goederenroute Zuid-Nederland: Meteren-Boxtel
  
In 2020 moeten de sporen in Nederland gereed zijn voor de toename van het reizigers- en goederenvervoer. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt dit mogelijk. Om de doorstroom in het goederenvervoer te bevorderen wordt ook het spoornet in Zuid-Nederland zo efficiënt mogelijk benut.
PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail voert samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en KNV Spoorgoederenvervoer de plannen uit.

Wat betekent het PHS voor Zuid-Nederland?

De goederentreinen gaan zoveel mogelijk via de Betuweroute rijden en vanaf de Betuweroute ook via
routes door Oost-Nederland en Zuid-Nederland. De route die aangemerkt is voor Zuid-Nederland is het traject Meteren - Boxtel waar zowel meer reizigerstreinen als goederentreinen gaan rijden. Hiervoor vindt een aantal aanpassingen aan de spoorinfrastructuur plaats zoals: 
  • Een zuidwestboog bij Meteren
  • 4-sporigheid tussen Den Bosch en Vught inclusief een vrije kruising.
Wanneer treinen frequenter rijden, kan dit leiden tot meer overlast voor omwonenden van het spoor. Daar waar nodig en mogelijk worden maatregelen genomen om de effecten van het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld van mogelijke effecten zijn geluid en trillingen. Ook krijgen de bereikbaarheid en veiligheid rond overwegen extra aandacht. Het project staat helemaal aan het begin van de Tracéwetprocedure die gevolgd gaat worden. Dit betekent dat de mogelijke infra-aanpassingen nog niet uitgekristalliseerd zijn en de effectenstudie naar de toename van het treinverkeer nog opgestart moet worden. Deze effecten worden straks weergegeven in een Milieu Effect Rapport, ook wel MER genoemd.
  
Bijeenkomsten
  
Tijdens de informatiebijeenkomsten vindt een plenaire presentatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu plaats om het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer toe te lichten. ProRail geeft daarna uitleg over het proces en de planning. Voorafgaand aan en na het plenaire deel is er gelegenheid om uw vragen te stellen aan medewerkers van het ministerie en ProRail.

 
Jan de Bruin en Martin Belder een aantal van deze bijeenkomsten bijgewoond.

Presentatie

Op deze pagina vindt u de presentatie die gehouden is tijdens de informatiebijeenkomsten in het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Klik op de onderstaande link om deze te bekijken.


Presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer februari 2012 (pdf)

 
Design & Hosting door AE-ICT bv