Sanering ondergrond Ascot-terrein

Sanering onder de oppervlakte (winter 2016 – 2017)

 

In 2012 is aannemer Heijmans gestart met de sanering van de ondergrond van het voormalige Ascotterrein aan de Rijksstraatweg in Meteren. Het werk vindt plaats tussen de snelweg A15 en de Betuweroute (zuidelijk deel), en tussen de Betuweroute en de begraafplaats aan de Achtersteweg (noordelijk deel). Vanaf het viaduct over de A15 is de locatie goed te overzien.
 
Wat is er al gedaan In 2012 en 2013 heeft aannemer Heijmans de bodem gefreesd. Daarna zijn het saneringssysteem en de zuiveringsinstallatie voor het grondwater geïnstalleerd en in werking gesteld. In 2014 is het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke situatie en is het hekwerk rond de locatie teruggeplaatst. 
 
Met het saneringssysteem is tot nu toe zo’n 5500 kg verontreiniging uit het grondwater verwijderd. Het gezuiverde grondwater wordt deels weer geïnfiltreerd in de bodem en deels geloosd op een nabijgelegen watergang.
 
De werkzaamheden bestaan nu hoofdzakelijk uit het onttrekken van verontreinigd grondwater uit verschillende bronnen op de locatie. Daarnaast doet Heijmans regelmatig metingen om de voortgang van de bodemsanering te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen.
 
Wat staat er te gebeuren Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, blijkt uit de metingen dat de verontreiniging in het grondwater zich anders gedraagt dan verwacht. We onderzoeken hoe dat komt en of dat gevolgen heeft voor de sanering. In elk geval is duidelijk dat de omvang van de verontreiniging groter is dan aanvankelijk bekend was. 
 
De grondwatersanering gaat ook in 2017 door. Via deze nieuwsbrief blijven we u hierover informeren. De eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland voor medio 2017.
 
Meer informatie? Als u vragen heeft over de uitvoering, dan kunt u die stellen aan de heer Van den Broek. Hij is de projectleider van aannemer Heijmans en heeft de leiding over het werk. Zijn telefoonnummer is 06 51 76 14 17. 
 
Opdrachtgever van de sanering is de Provincie Gelderland, afdeling Uitvoering Werken. Om papier en verzendkosten te besparen, wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd via de website van de Dorpsraad Meteren: www.dorpsraadmeteren.nl.  Ook de eerdere edities van deze nieuwsbrief zijn daar te vinden.


Nieuwsbrief 9 – mei 2016  1 

Sanering onder de oppervlakte (voorjaar 2016)  
  
Bodemsanering Ascotterrein Meteren

 

 

 

In 2012 is aannemer Heijmans gestart met de sanering van de ondergrond van het voormalige Ascotterrein aan de Rijksstraatweg in Meteren. Het werk vindt plaats tussen de snelweg A15 en de Betuweroute (zuidelijk deel), en tussen de Betuweroute en de begraafplaats aan de Achtersteweg (noordelijk deel). Vanaf het viaduct over de A15 is de locatie goed te overzien. 
 

Wat is er al gedaan
In 2012 en 2013 heeft aannemer Heijmans de bodem gefreesd. Daarna zijn het saneringssysteem en de zuiveringsinstallatie voor het grondwater geïnstalleerd en in werking gesteld. In 2014 is het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke situatie en is het hekwerk rond de locatie teruggeplaatst.  
Met het saneringssysteem is tot nu toe zo’n 3700 kg verontreiniging uit het grondwater verwijderd. Het gezuiverde grondwater wordt deels weer geïnfiltreerd in de bodem en deels geloosd op een nabijgelegen watergang. 
De werkzaamheden bestaan nu hoofdzakelijk uit het onttrekken van verontreinigd grondwater uit verschillende bronnen op de locatie. Daarnaast doet Heijmans regelmatig metingen om de voortgang van de bodemsanering te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. 
 
Wat staat er te gebeuren
 Uit de metingen blijkt dat de verontreiniging in het grondwater zich anders gedraagt dan verwacht. Om uit te zoeken waardoor dat komt, en of dat gevolgen heeft voor de sanering, worden de komende weken opnieuw boringen in het veld uitgevoerd. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten.  
De grondwatersanering gaat de komende jaren door. Via deze nieuwsbrief blijven we u hierover informeren. De eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland voor eind 2016. 

Meer informatie?
Als u vragen heeft over de uitvoering, dan kunt u die stellen aan de heer Van den Broek. Hij is de projectleider van aannemer Heijmans en heeft de leiding over het werk. Zijn telefoonnummer is 06 51 76 14 17.  
Opdrachtgever van de sanering is de Provincie Gelderland, afdeling Uitvoering Werken. Om papier en verzendkosten te besparen, wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd via de website van de Dorpsraad Meteren   
Nieuwsbrief 9 – mei 2016  1  

 

 

Nieuwsbrief 8 – oktober 2015  1 
Sanering onder de oppervlakte (najaar 2015) 

 

 

In 2012 is aannemer Heijmans gestart met de sanering van de ondergrond van het voormalige Ascotterrein aan de Rijksstraatweg in Meteren. Het werk vindt plaats tussen de snelweg A15 en de Betuweroute (zuidelijk deel), en tussen de Betuweroute en de begraafplaats aan de Achtersteweg (noordelijk deel). Vanaf het viaduct over de A15 is de locatie goed te overzien. 

Wat is er al gedaan

In 2013 heeft aannemer Heijmans de freeswerkzaamheden afgerond. Het saneringssysteem en de zuiveringsinstallatie voor het grondwater zijn in werking gesteld. Ook zijn de nieuwe monsternamepunten (peilbuizen) geplaatst en zijn de eerste monsternames uitgevoerd.  In de afgelopen maanden is het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke situatie en is het hekwerk rond de locatie teruggeplaatst.  

Wat staat er te gebeuren

De zichtbare werkzaamheden voor de bodemsanering zijn nu afgerond. In de komende weken wordt het terrein opnieuw ingezaaid, zodat het er in de loop van dit jaar weer netjes bij ligt. 

Onder de oppervlakte gaat de grondwatersanering door. Sinds het in werking stellen van het saneringssysteem is al ruim 700 kilo aan verontreiniging uit het grondwater verwijderd. Dat proces gaat de komende jaren door. Via deze nieuwsbrief blijven we u hierover informeren. De eerstvolgende nieuwsbrief zal in het laatste kwartaal van 2014 worden uitgebracht. 

Meer informatie?

Als u vragen heeft over de uitvoering, dan kunt u die stellen aan de heer Van den Broek. Hij is de projectleider van aannemer Heijmans en heeft de leiding over het werk. Zijn telefoonnummer is 06 51 76 14 17.  

Opdrachtgever van de sanering is de Provincie Gelderland, afdeling Uitvoering Werken.

 
Design & Hosting door AE-ICT bv