Wij stellen ons voor:
De Dorpsraad van Meteren is een zeer belangrijk en niet meer weg te denken organisatie die, voor bewoners in Meteren, ervoor probeert te zorgen dat er een optimaal en veilig woongenot ontstaat en blijft bestaan. Als lid van de Dorpsraad zijn wij ons ervan bewust, dat we een grote verantwoordelijkheid dragen om voor iedereen het uiterste te bereiken.
Naam
Functie
Adres
Postcode
Telefoon
Vacature
VoorzitterVacature Secretaris


Jan de Bruin
Secretariaat
Laan 1940-1945 53
4194 VG
684 181
Gerrie Hetterscheid
Penningmeester
Bredestraat 18a
4194 TR
569 984
Dick Bassa Lid J.van Zantenstraat 49 4194 VA 652 077
Dian van Est Lid  Bredestraat 14 4194 TR 568 301
Martin Belder Lid
s Abrahamsestraat 19
4194 RC

 
 

 
 
Zoals u begrijpt uit bovenstaand verhaal, wij zoeken nog nieuwe leden!
Heeft u interesse en zou u meer willen weten over het werk van een dorpsraad lid, dan kunt u met één van de bovenstaande personen contact opnemen en hij zal uw vragen beantwoorden.
 
Doelstelling van de Dorpsraad:
Het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid; het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Meteren; het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.
De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.
Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.
De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de belangen van Meteren zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.
 
Dorpsraad Meteren zoekt nog steeds nieuwe leden
De dorpsraad van Meteren is op zoek naar versterking. Aangezien Ook Jan de Bruin stopt na zoveel jaar, zoekt de dorpsraad nieuwe mensen die zich willen inzetten voor hun dorp.
De dorpsraad is sinds 1996 actief en heeft een belangrijke positie ingenomen in Geldermalsen. Er zijn de afgelopen jaren vele zaken opgepakt en verschillende daarvan zijn ook met succes afgerond dankzij onder meer de grote inzet van de dorpsraadleden.
Voordurend communiceert de dorpsraad de wens voor nieuwe leden, waardoor er in het afgelopen jaar twee nieuwe leden zijn aangetreden, er is nog steeds plaats voor enthousiaste mede dorpsbewoners.
Gezocht wordt naar mensen die dus in Meteren wonen, maatschappelijk betrokken zijn en zich voor de dorpsraad willen inzetten. De gemeente en andere instanties, vragen steeds vaker de mening van de raad en bieden de kans om eigen wensen uit te werken. Daarom is het van belang dat de dorpsraad een representatieve samenstelling kent en een afspiegeling is van het dorp. Naast de maatschappelijke betrokkenheid is dit ook een uitstekende mogelijkheid om het sociale en/of zakelijke netwerk te vergroten.
Afhankelijk van de lopende projecten varieert de tijd die men in de dorpsraad inversteerd, tussen de 2 tot 6 uur per maand. Als er geen nieuwe leden zijn die zich aanmelden, kan dit inhouden dat er straks geen formele gesprekspartner meer is die advies geeft aan het gemeentebestuur.

Wie interesse heeft in een plek in de nieuwe dorpsraad kan contact opnemen met Jan de Bruin, Dian van Est of bij een van de andere leden van de dorpsraad voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jan de Bruin te bereiken via telefoonnummer: 0345-684 181
Dian van Est is te bereiken via telefoonnummer: 0345-622 400
Per mail mag natuurlijk ook: info@dorpsraadmeteren.nl
 
 
Design & Hosting door AE-ICT bv