Wie neemt het stokje over?

De Dorpsraad Meteren heeft zich sinds 1996 altijd ingezet voor het welzijn en aanzien van het dorp en haar bewoners maar op dit moment komt er weinig uit haar handen.

Dit komt o.a. doordat de het bestuur van de dorpsraad Meteren op dit  moment nog slechts uit 5 bestuursleden bestaat, dit betreft Dian van Est, Dick Basa, Gerrie Heterscheid , Martin Belder en Jan de Bruin.

Van deze vijf personen heeft Jan al een tijdje geleden aangegeven nu na meer dan 14 jaar echt te willen stoppen. En een aantal bestuursleden, leden die al lang dorpsraad Meteren zitten, hebben aangegeven het regelmatig te druk met hun eigen werkzaamheden te hebben waardoor de aandacht om iets nieuws op te pakken ook bij hen verslapt.

Ondanks verschillende pogingen is het ons jammer genoeg niet gelukt nieuwe bestuursleden te werven en het wordt nu wel moeilijk om de taken die van ons verwacht worden goed uit te voeren.

Al moet ook geschreven worden dat het vandaag de dag moeilijk is om te weten wat er van een dorpsraad wordt verwacht, en dan tevens de vraag "zit een gemeentebestuur en inwoners van een dorp nog wel te wachten op een aantal mensen dat over hun dorp wil praten?".

 

Volgens mij kunnen wij hier kort op antwoorden,  ja, de gemeentebestuur en bewoners hebben ons nodig.

 

Het is dan wel moeilijk en soms vergeet gemeentebestuur ons als dorpsraad tijdig te informeren en of bij leuke evenementen uit te nodigen,wij worden serieus gezien en op veel onderwerpen die Meteren raken hebben we invloed.

O.a. verwacht de gemeente Geldermalsen van ons als dorpsraad en mogelijk aantal bewoners vanuit Meteren , dat we volgend jaar met een dorpsplan Meteren komen.

Ook de voortgang van de nieuwbouwwijk "de plantage" vergt enige aandacht en wat te denken over alle ontwikkelingen rondom het spoor en zo zijn er nog wel wat onderwerpen te noemen. En dan zullen wij het nog maar niet hebben over het AZC.

 

Dus wil  jij je inzetten voor je dorp, wil je invloed om wensen in je dorp bespreekbaar te maken, dat kan, meldt je vandaag nog aan voor de dorpsraad en zorg er samen met de andere leden voor dat het mooi wonen blijft in,zoals sommige mensen zeggen, "Top dorp Meteren".

 

Pak het stokje, dat sinds 1996 in beweging is over en laat met ons samen de wedstrijd doorgaan met als doel, het meest haalbare voor je dorps samen winnen.

 

 

 

Design & Hosting door AE-ICT bv