Samen of apart?

 

Beste Metenaren,

Van oudsher bestaat er een permanent spanningsveld tussen de wensen van de burger en die van de lokale overheid. De geëmancipeerde mondige burger wil zijn belangen veiligstellen en wil serieus genomen worden. Maar om iets als burger alleen te bereiken, is in deze huidige tijd moeilijker dan ooit geworden. Dit omdat het gemeentebestuur, door de grote van de gemeente , verder van de burger afstaat en dat men vanuit de landelijke politiek steeds meer zelfwerkzaamheid van de burger  verwacht en dat daarnaast ook nog eens op de kosten gelet moet worden.

Wil men iets bereiken dan is het verkrijgen van een breed draagvlak, voor dat wat wordt gewenst , ook van essentieel  belang. In Meteren is het creëren van draagvlak  om iets samen te doen makkelijker doordat er al een aantal jaar een dorpsraad is. Deze is makkelijk te bereiken en heeft de  mogelijkheid  om sneller, vooral  door gezamenlijke aanpak,  iets bespreekbaar te maken en mogelijk te realiseren. Dit vereist wel een goed contact tussen dorpsraad en gemeentebestuur.

Tussen het gemeentebestuur Geldermalsen en dorpsraad Meteren is het contact goed en doordat zij samenwerken zowel  in het verleden als in het heden, eenmaal het vertrouwen heeft verdiend, wordt dat wat ze aangeven ook serieus genomen.

Over het algemeen is het gemeentebestuur  volgens mij wel blij met het bestaan van dorpsraden. Ze vervullen een belangrijke rol in de zo gewenste burgerparticipatie . We horen vaak;  ‘dorpsraden zijn de oren en ogen van de gemeente’.

Er zijn ook kritische geluiden te horen. Er worden vraagtekens gezet bij het nut  van een dorpsraad, vertegenwoordigen ze wel het gehele dorp en bereiken ze wel iets.

De bereidwilligheid vanuit Meteren om zitting te nemen in de dorpsraad is helaas  ver te zoeken. Op dit moment zijn er een aantal leden die  zich voorgenomen hebben om te stoppen. Dit stoppen doen ze omdat ze te  lang in de dorpsraad gezeten hebben of ook  nog andere verplichtingen hebben. En het is dan ook jammer dat er zich geen nieuwe leden aanmelden. De vraag nu is dus;  “ hoe wordt dan gewaarborgd dat de dorpsraad van Meteren een vertrouwd onderdeel van het beleidsproces blijft zodat dat wat de burger en gemeente zou willen, gerealiseerd kan worden?”

Het zou jammer zijn als de dorpsraad, door het niet verkrijgen van nieuwe bestuursleden , moet stoppen en dat hierdoor iedereen, die iets bespreekbaar zou willen maken, weer alleen tegenover het ambtelijk apparaat komt te staan.  Op dit moment lopen er geen grote projecten en zijn wij als dorpsraad stil, maar is dit niet de spreekwoordelijke stilte voor de storm, komt er dadelijk niet veel op ons als dorpsraad af? De landelijke politiek verwacht namelijk steeds meer van het  gemeentebestuur en het gemeentebestuur verwacht een  actief burgerschap, o.a.  op het uitvoering van een aantal WMO-taken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de WMO mantelzorgers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Het woord buurt geeft aan dat een dorpsraad mogelijk hierin iets zou kunnen betekenen. Ook het toekomstig uitbreiden en/of aanpassen van het spoornet wordt een aandachtspunt en dan niet te vergeten het aanpassen van de Rijksstraatweg, kunt u veilig de weg en het spoor over om wandelend naar Geldermalsen te gaan . De vraag aan u is dus, doet u het alleen of doen we het samen?

Meldt u aan om zitting te nemen in de dorpsraad zodat we samen sterk staan om de toekomstige problemen die  u raakt als inwoner van Meteren, op te lossen.

 

Jan de Bruin

 

E-mail:  info@dorpsraadmeteren.nl

Homepage:  www.dorpsraadmeteren.nl

Design & Hosting door AE-ICT bv