Terugkoppeling onderzoek

 Geplaatst op 23 februari 2021

 

Terugkoppeling onderzoek onder inwoners van Meteren

In november en december 2020 heeft de Dorpsraad een onderzoek laten uitvoeren onder de inwoners van Meteren. Door vrijwilligers is huis aan huis een vragenlijst verspreid. Doel van de enquête was te achterhalen of inwoners op dit moment voldoende informatie krijgen over Meteren en of er behoefte is aan een nieuwe informatiekanaal. Wij zijn blij dat de enquête ingevuld is door 328 huishoudens, bedankt daarvoor!

 

Hieronder geven we een korte samenvatting van de resultaten uit het onderzoek. 

Resultaten enquête

Inwoners van Meteren hebben een grote behoefte aan meer informatie. Volgens een meerderheid van de inwoners krijgt men via de huidige informatiekanalen niet voldoende nieuws en informatie over de eigen wijk en het dorp Meteren. Een Dorpskrant met divers lokaal nieuws zou zeker een goede aanvulling kunnen zijn op het huidige aanbod.

Onderwerpen

Inwoners zijn geïnteresseerd in elkaars wijk, en er is belangstelling voor nieuws over de omliggende dorpen. Er blijkt veel behoefte aan informatie over allerlei verschillende onderwerpen, zoals informatie over verkeer, wegwerkzaamheden en wegomleggingen, inrichting van de openbare ruimten, nieuws over de eigen wijk, voorzieningen en activiteiten van verenigingen.  

 

Rol Dorpsraad

De grote meerderheid van de inwoners van Meteren is van mening dat de Dorpsraad een belangrijke rol kan spelen bij de informatievoorziening.Vervolg

De Dorpsraad gaat op basis van de resultaten van de enquête kijken wat nodig is om een Dorpskrant uit te brengen. Inwoners van Meteren worden van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Laat het ons weten via info@dorpsraadmeteren.nl

 

 

 

Design & Hosting door AE-ICT bv